Văn bản đề nghị không thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa

Ngày 17/02/2022, Hiệp hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam có văn bản số 05/VTTNĐ-VP gửi đến tôi để kiến nghị không thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa (xin gửi kèm văn bản)


Nội dung văn bản của Hiệp hội Vận tải thủy nội địa phản ánh việc thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh thu phí sử dụng hạ tầng khu vực cảng biển đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nổi lên một số vấn đề cần phải xem xét cụ thể : 


(1) Thu phí không đúng đối tượng, vì hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa không sử dụng hạ tầng của địa phương kết nối với cảng biển;


(2) Không khuyến khích hàng hóa được vận tải bằng đường thủy nội địa để giảm áp lực cho vận tải đường bộ , giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông đường bộ kết nối với các cảng biển


(3) Không đảm bảo công bằng đối với các doanh nghiệp vận tải thủy, so với các hình thức vận tải khác, làm tăng chi phí logistics vận tải đường thủy nội địa,


(4) Không thực hiện đúng như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26 về giảm khí thải Carbon vào môi trường


(5) Trái với quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Văn bản đín kèm : https://drive.google.com/file/d/1BYI8KZIu-qP0BE3c5gJ8U0ipq1WipF3z/view?usp=sharing