Chính sách bồi thường

Trong trường hợp Lokaport Logistics thực hiện không đúng cam kết dịch vụ mua hàng:


Chúng tôi bồi thường 100% giá trị tiền hàng & phí mua hàng đối với các sản phẩm thiếu


Hoặc thỏa thuận bồi thường với các sản phẩm mua sai yêu cầu;


Trong trường hợp Lokaport thực hiện không đúng cam kết dịch vụ kiểm hàng:


Chúng tôi bồi thường 100% giá trị tiền hàng đối với các sản phẩm thiếu.


Hoặc thỏa thuận bồi thường đối với các sản phẩm kiểm hàng không phát hiện được các lỗi sai theo quy định;


Trường hợp hàng hóa bị thất lạc do các nguyên nhân chủ quan của Lokaport :


Logistics hoặc đơn vị vận chuyển TQ bồi thường 100% giá trị hàng hóa và các phí dịch vụ liên quan.


Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và Quý khách có sử dụng dịch vụ bảo hiểm( bắt buộc đóng thùng gỗ):


Chúng tôi hoàn 100% giá trị thiệt hại và phí đóng gói nếu lỗi phát sinh do Lokaport Logistics không thực hiện đúng các yêu cầu đóng gói hợp lý của Quý khách.


Chúng tôi hoàn 100% giá trị thiệt hại và phí vận chuyển chênh lệch nếu lỗi phát sinh do Lokaport không thực hiện đúng các yêu cầu vận chuyển hợp lý của Quý khách.


Hoặc thương lượng mức bồi thường/chia sẻ trong các trường hợp hỏng hóc không đáng có và không kiểm soát được trong quá trình vận chuyển.


Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển do Quý khách không sử dụng dịch vụ bảo hiểm:


Chúng tôi thương lượng mức bồi thường/ chia sẻ với Quý khách đối với những trường hợp hỏng hóc không kiểm soát được trong quá trình vận chuyển.


Đối với những trường hợp hàng hóa dễ vỡ mà chúng tôi đã cảnh báo Quý khách, nếu hàng hóa của Quý khách vẫn bị hỏng hóc vì những lý do không kiểm soát được, Quý khách vui lòng chịu mọi tổn thất.

Lưu ý :


Tất cả chính sách bồi thường và đền bù đều được tính và xử lý trong vòng 60 ngày không tính thứ 7 và chủ nhật kể từ ngày tiếp nhận thông tin mất hàng hoặc thiếu hàng.